logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatni dzień na wypełnienie ankiety w konsultacjach społecznych
Trwają konsultacje społeczne dotyczące m.in. używania pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim. To już ostatni dzień na to, aby podzielić się swoją opinią w przygotowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców ankietach.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta przygotowana dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca 2020 r.

Zagadnienia poruszane w ankietach dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście. Celem konsultacji jest określenie takich rozwiązań transportowych, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju infrastruktury oczekują.

W ramach konsultacji – oprócz ankiety – planujemy także organizację spotkań z mieszkańcami oraz otwartego panelu eksperckiego z udziałem sektora nauki i biznesu. Wszystkie działania związane z realizacją konsultacji będą trwały do 30 września br., a ich ostatnim etapem będą konsultacje projektu dokumentu.

Szczegóły konsultacji i ankieta dostępne są TUTAJ.