logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowy nabytek Muzeum - "Kochankowie z Sorrento" Piotrowskiego
Obraz Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego „Kochankowie z Sorrento” stał się częścią zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Dzieło bydgoskiego artysty można oglądać w Galerii Sztuki Nowoczesnej


Zakupiony obraz ma dużą wartość artystyczną i jest niezwykle ważny dla zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego urodzonego w Bydgoszczy malarza i poszerzenia wiedzy o jego twórczości. Uzupełnienie przeglądu malarstwa M. A. Piotrowskiego o dzieło, które ściśle wiąże się z urokiem włoskiego krajobrazu i barwnością postaci z ludu, jest ważne w kontekście poznawania drogi artystycznej twórcy i czyni autorski zestaw jego prac bardziej spójnym i reprezentatywnym. 

Dążeniem bydgoskiego Muzeum jest bowiem zgromadzenie możliwie jak najpełniejszego zbioru dzieł Piotrowskiego, dzięki czemu kolekcja będzie naprawdę wyjątkowa i uchroni prace artysty przed rozproszeniem. Zakup obrazu częściowo rekompensuje stratę 2 prac z okresu "włoskiego" artysty - Mnisi pod Neapolem i Niebieska grota Capri, którą Muzeum poniosło w czasie II wojny światowej. Obraz Kochankowie z Sorrento włączono do bydgoskiej kolekcji w roku jubileuszu 205. rocznicy urodzin artysty.

Warto wiedzieć: 

Maksymilian Antoni Piotrowski (8 czerwca 1813 r. Bydgoszcz - 29 listopada 1875 r. Królewiec) - malarz, rysownik, pedagog. Od 1833 r. studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, m.in. u W. Hensla. Naukę uzupełniał w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. W latach 1842-1843 odbył podróż artystyczną do Włoch. W 1844 r. osiadł w Berlinie. Okres Wojny Ludów spędził w Berlinie, Bydgoszczy i Poznaniu, prowadząc działalność patriotyczną. W 1849 r. został powołany na profesora Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. Współtworzył dekorację plafonu w królewskiej poczekalni dworca w Królewcu oraz polichromie w auli uniwersytetu królewieckiego, przygotowane razem z L. Rosenfelderem i G. Gräfem. Twórczość M. A. Piotrowskiego wykazuje cechy akademizmu i biedermeieru, szczególnie w pracach portretowych. Artysta podejmował też tematykę historyczną, nawiązującą do dziejów Polski (np. obraz Wanda). Wykonał też realizacje do bydgoskiego kościoła pojezuickiego: przeznaczony do ołtarza głównego obraz Św. Ignacy Loyola (obecnie zdobi prezbiterium świątyni OO. Jezuitów w Jastrzębiej Górze) oraz  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny (dziś obraz ten można oglądać w ołtarzu głównym kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy). Piotrowski wystawiał swe prace na licznych przeglądach w Europie, przysyłał również obrazy na ekspozycje organizowane przez Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w kraju. Zgodnie ze swoją wolą pochowany został na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.