logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowa zieleń przy bydgoskich ulicach
Setki drzew zasadziliśmy przy Trasie Uniwersyteckiej. Jeszcze więcej zieleni zaplanowaliśmy przy rozbudowywanych ulicach Kujawskiej i Grunwaldzkiej. Każdą nową inwestycję drogową łączymy z sadzeniem dodatkowych drzew i krzewów.


Tylko przy nowym odcinku trasy Uniwersyteckiej zasadziliśmy blisko 300 lip, platanów, grusz, jesionów, głogów i czeremch. Wraz z rozbudową Kujawskiej i Grunwaldzkiej przybędzie kolejnych prawie 1000 drzew.

Odporne gatunki

Najwięcej nasadzeń zlokalizowaliśmy w północnej części trasy. Po zewnętrznych stronach jezdni zasadziliśmy kilkuletnie, szkółkowane lipy i platany. Pomiędzy jezdniami oraz w okolicy nowych rond znalazło się miejsce dla ozdobnych grusz drobnoowocowych. Na przyległych terenach posadziliśmy też pospolite czeremchy i śliwy wiśniowe z pięknie wybarwionymi liśćmi w kolorze ciemnopurpowym.

Efektowne kompozycje krzewów iglastych, liściastych oraz bylin pojawiły się natomiast na skarpach przy wiadukcie oraz na rondach. Wybraliśmy gatunki odporne na trudne warunki. Barwne kompozycje składają się między innymi z tawuł, berberysów, róż okrywowych, dereni, oliwników, jałowców, forsycji, świdośliw i kosodrzewiny. Łącznie wokół trasy zasadziliśmy blisko 5,4 tys. krzewów.Kujawska w lipach i wiśniach

W równie imponującej zielonej szacie po rozbudowie prezentować się będzie ulica Kujawska. W przypadku tej inwestycji konieczna była wycinka części drzew w rejonie Zbożowego Rynku. Dlatego skala nowych nasadzeń będzie jeszcze większa – posadzimy ponad 630 drzew i przeszło 6 tys. krzewów oraz bylin.

W rejonie ul. Bernardyńskiej pojawi się m.in. 50 klonów, platanów i kasztanowców. Na Kujawskiej, między rondami Bernardyńskim i Kujawskim, posadzonych zostanie co najmniej 100 klonów, lip, czeremch i wiśni. Kolejne 100 drzew tych gatunków trafi na odcinek od ronda Kujawskiego do M. Konopnickiej. Z kolei 80 platanów, klonów i śliw ozdobi ul. Wojska Polskiego na początkowym odcinku.

Przewidujemy też posadzenie ponad 6 tys. krzewów liściastych i iglastych oraz bylin odpornych na trudne warunki drogowe. Będą to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe, forsycje, hortensje i inne. Na pozostałych terenach w obrębie pasa drogowego zostaną założone trawniki.

Winopluszcz oplecie mury i ekrany

Nasadzenia zaplanowaliśmy przy trwającej rozbudowie ul. Grunwaldzkiej. Nowe drzewa pojawią się na Osowej Górze. Będą sadzone w rejonie skrzyżowania z ulicą Kolbego i Skośną oraz na odcinku od Czaplej do stacji benzynowej do granicy miasta. Ulokujemy tam około 270 lip, klonów, oliwników i grabów. Zaprojektowane ekrany akustyczne będą obsadzone pnączami – szybko rosnącym winobluszczem. Na Czyżkówku ponad 20 drzew zasadzimy po północnej stronie ulicy pomiędzy Koronowską i Flisem. Całe otoczenie trasy obsadzimy też różnymi krzewami. Łącznie będzie ich ponad 10 tys.

Również wiele mniejszych inwestycji łączymy z rekultywacją zieleni. Sporo krzewów i drzew  zasadziliśmy ostatnio przy okazji budowy buspasa na Wałach Jagiellońskich. Nowa zieleń zdobi też zmodernizowaną pętlę Kapuściska.

Ważne liczby:

  • 366 drzew i 5400 krzewów zasadzonych wraz z budową II etapu Trasy Uniwersyteckiej
  • 630 drzew i 6000 krzewów oraz bylin pojawi się wokół rozbudowanej ulicy Kujawskiej
  • 290 drzew i ponad 10000 krzewów ozdobi rozbudowaną ulicę Grunwaldzką