logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowa Rada Muzeum powołana
W czwartek (15 grudnia) została powołana Rada Muzeum. Przez kolejne cztery lata 15 - osobowe grono ekspertów będzie czuwać nad działalnością Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.


W skład Rady powoływane są m. in. osoby reprezentujące stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum. Rada przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego składa się z 15 osób. Wśród nich są m. in. dyrektorzy Muzeów Narodowych z Krakowa, Gdańska, Warszawy i Poznania, a także konserwator miejski Sławomir Marcysiak, jako przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy oraz radni: Jakub Mendry i Lech Zagłoba – Zygler.

Zadaniem Rady Muzeum jest czuwanie i ocena funkcjonowania muzeum oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności.

Rada Muzeum została powołana na czteroletnią kadencję.