logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Muzeum Okręgowe - pierwszy etap remontu za nami.
Kolekcja malarstwa współczesnego, biblioteka, pracownie konserwatorskie, a także taras i kawiarnia – takie atrakcje mieścić się będą w gmachu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. Pierwszy etap remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku zakończył się zgodnie harmonogramem. Wiosną rozpoczną się roboty związane z dobudowaniem nowej części obiektu.


Prace przy Muzeum Okręgowym to jedna z największych inwestycji w Bydgoszczy.  Rozbudowa muzeum umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Dzięki remontowi konserwatorskiemu obecny budynek poprawi estetykę ulicy Gdańskiej.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawcy pogłębili już piwnice na całej powierzchni zabytkowego budynku, przeprowadzono tam również badania archeologiczne, rozebrano cześć stropu i wzmocniono fundamenty. W zeszłym miesiącu udało się wykonać nowy strop i oczyścić więźbę dachową. Podczas najbliższych trzech miesięcy planowane jest zakończenie prac przy fundamentach dawnego budynku, dalsze prace na poddaszu, wymiana pokrycia dachowego, a także rozpoczęcie prac archeologicznych na terenie, na których stanie nowy budynek. Prace obejmą także postawienie fundamentów i budowę żelbetonowych ścian nowego gmachu.

Nowa część muzeum będzie miała charakter lekkiej, przeszklonej konstrukcji o nowoczesnej bryle, która połączona zostanie z elewacją Bydgoskiego Centrum Finansowego „Drukarnia”. Odnowiona elewacja starego gmachu  muzeum zestawiona zostanie więc z nową, prostą formą. Sam budynek w kształcie wydłużonego prostokąta nawiązuje architektoniczne do konstrukcji bydgoskich spichrzy. Budynek utrzymany jest w czarno-białek kolorystyce z elementami przeszkolonymi. Na parterze funkcjonować będą m. in. kawiarnia.

Na poddaszu znajdzie się kawiarnia w kształcie prostopadłościanu . Od strony południowej, ogrodu kościoła Klarysek projektowana jest prosta elewacja nawiązująca wielkością okien do istniejącego budynku muzeum. Na poziomie poddasza znajdzie się m.in. funkcjonalny taras zachęcający do wypoczynku na świeżym powietrzu, a także pracownie konserwatorskie z przeszkolonymi ścianami, dzięki którym zwiedzający będą mogli podglądać pracę muzealników. II piętro muzuem będzie też przeznaczone na wystawy czasowe.

Do nowego obiektu  (I piętro) zostanie przeniesiona kolekcja sztuki współczesnej, która obecnie znajduje się w Czerwonym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej (tam z kolei zostaną wyeksponowane zbiory malarstwa z XIX wieku). Znajdzie się tam także biblioteka muzealna, a z jej bogatych zbiorów dotyczących historii sztuki będą mogli korzystać wszyscy. Na tym poziomie znajdzie się także miejsce na salę wielofunkcyjną.

Projekt zakłada także budowę windy dla samochodów, które będą mogły parkować na poziomie -1. Z widny korzystać będą mogły osoby niepełnosprawne, które dzięki temu rozwiązaniu bez przeszkód dostaną się na piętra z ekspozycjami.

Główne wejście do Muzeum zostanie zlokalizowane od strony placu przed „Drukarnią”. Dawne wejście od ulicy Gdańskiej będzie służyło pracownikom MOB.

Warto wiedzieć:
Projekt pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
• Całkowita wartość projektu: 24.206.604,77 zł
• Dofinansowanie ze środków EFRR: 14.519.840,34 zł

Powierzchnia budynku istniejącego – 1 652 m2
Powierzchnia użytkowa budynków: istniejącego i dobudowanego – 3 062,5 m2