logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młyn Rothera. Stalowa antresola w ceglanych murach. Raport nr 12
W tym roku planujemy zakończenie podstawowych prac przy rewitalizacji kompleksu z Młynem Rothera. Dzięki przemyślanemu projektowi najważniejszy gmach na Wyspie Młyńskiej ma łączyć wiele różnych funkcji. Znajdą się w nim atrakcyjne ekspozycje, interaktywne wystawy, punkt widokowy i strefa gastronomiczna. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace.


Cały obiekt składający się ze spichrza zbożowego (od strony Brdy), spichrza mącznego (od strony ul. Mennica) i łączącego je młyna przechodzi kompleksową rewitalizację. Miasto pozyskało na ten cel unijne fundusze w kwocie ponad 25 mln zł. Koszt obecnie prowadzonych prac to około 95 mln zł. Zaawansowanie inwestycji osiągnęło 65 procent. Najwięcej prac zrealizowano przy młynie zbożowym od strony Brdy.

W obiekcie wykonano niezbędne rozbiórki, wyburzenia, wzmocnienia płyty fundamentowej w części rozbudowywanej tarasów. Zabiegi konserwatorskim poddano  elewacje budynków oraz komina, a także oczyszczono i zakonserwowano mury ceglane, kamienne i konstrukcję drewnianą wewnątrz budynków. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Zakończyło się też wykonywanie żelbetowej konstrukcji tarasów, ścian i dachu budynku kawiarni zlokalizowanego na tarasie.

W 90 procentach zamontowano stolarkę okienną w budynkach spichrzy, wykonano ścianki działowe i posadzki. W piwnicy wykonano nowe posadzki, wstawiane są urządzenia – centrale wentylacyjne, rozprowadzone instalacje. Instalacje: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wody, kanalizacji oraz elektryczne i teletechniczne rozprowadzane są także na poszczególnych kondygnacjach budynków. Wykonano nowe pokrycie dachów.

W budynku Spichrza Zbożowego na wyższych kondygnacjach trwają prace wykończeniowe – układanie drewnianych podłóg w częściach przeznaczonych pod wystawy, okładzin ceramicznych na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach sanitarnych. Montowane są klimakonwektory. W najbliższym czasie nastąpi montaż windy osobowej. Trwają przygotowania do montażu drzwi wewnętrznych do poszczególnych pomieszczeń.

W budynku Młyna Rothera zakończono montaż stalowej konstrukcji antresoli i rozpoczęto montaż przeszklonego świetlika dachowego oraz podestów antresoli. Na szczycie znajdzie się również wyjście na taras widokowy. Trwają przygotowania do wykonywania bezspoinowych posadzek w salach na poszczególnych kondygnacjach.

W budynku Spichrza Mącznego rozpoczęto układanie podłóg, okładzin ceramicznych na posadzkach i wykończenie ścian.

Obiektem zgodnie z uchwałą Rady Miasta zarządzać będzie nowa miejska instytucja – Park Kultury.