logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Masz pomysł na ciekawe wydarzenie związane z turystyką?
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert. Jeśli masz ciekawy pomysł na wydarzenie związane z turystyką – zgłoś się do nas.


Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych miasta Bydgoszcz wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, takich jak: organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie miasta Bydgoszczy, służących kreowaniu oraz rozwoju produktów turystycznych poprzez opracowania, konferencje, sesje naukowe, przeglądy, seminaria i konkursy w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu, planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 81.750 tysięcy złotych.

Aplikację należy składać do 31 stycznia 2018 roku. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ.