logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Gospodarcze serce Metropolii Bydgoszcz z lotu ptaka
Zapraszamy do obejrzenia gospodarczego serca regionu z lotu ptaka. Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny wciąż intensywnie się rozwija. Trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości, do parku przeniesie się kolejna duża firma z branży logistycznej, przygotowywane są kolejne działki dla inwestorów. Nowa panorama 3D przedstawia jak wiele zmian zachodzi w tej ważnej części Bydgoszczy.


Aby zobaczyć wszystkie zakątki Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i nie tylko wystarczy wejść na stronę https://www.bppt.pl/3d/www4/

Wielki plac budowy

Obecnie na terenie BPPT trwają prace związane  m.in. z:

Warto podkreślić, że na granicy parku trwają prace koncepcyjne związane z powstaniem terminala intermodalnego w Emilianowie (suchego portu). Dojazd do parku ułatwi też droga ekspresowa S10 (trwa przetarg na prace projektowo-budowlane).Działki i duże wsparcie dla inwestorów

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury.
Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Imponująca zmiana

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny powstał w 2005 roku. Spółka zarządzała terenem, który nie przypominał nowoczesnego parku dla inwestorów. Były to przede wszystkim tereny leśne i nieużytki z opuszczonymi nieruchomościami przypominającymi schrony. Brak dobrych dróg dojazdowych i infrastruktury był największym wyzwaniem. Dziś widzimy komfortowe ulice z dojazdami do poszczególnych firm, bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe. Po parku kursuje komunikacja publiczna. Jest to także ulubione miejsce bydgoszczan na wycieczki rowerowe czy jazdę na rolkach.

Wirtualna wycieczka do centrum

Dzięki Panoramie 3D możemy także udać się do centrum miasta. Białe znaczniki z logo Bydgoszczy przeniosą nas do samego jej serca– Wyspy Młyńskiej, na Stare Miasto lub do zrewitalizowanego parku Ludowego im. W. Witosa.