logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Drogowcy wykorzystają mniejszy ruch w wakacje
Latem ruszą remonty kilku bydgoskich ulic. Zlecone prace uzupełnią wcześniej rozpoczęte duże inwestycje. Dzięki nowym nawierzchniom po Bydgoszczy będzie jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Prace będą prowadzone w wakacje, gdy natężenia ruchu są najmniejsze.


W tym roku na remonty ulic i poprawę obsługi terenów inwestycyjnych zarezerwowaliśmy 12 mln złotych. W pierwszej kolejności prace zostaną zlecone na 5 odcinkach ulic:
•    Wojska Polskiego (od ul. Chemicznej do Baczyńskiego)
•    Pod Skarpą (od ul. Jasienieckiej do Matki Teresy z Kalkuty)
•    Toruńskiej (od ul. Spokojnej do ronda Toruńskiego)
•    Gajowej (od ul. Fordońskiej do Curie-Skłodowskiej)
•    Szpitalnej (od mjr. Hubala-Dobrzańskiego do Wojska Polskiego)

Prace będą polegały na usunięciu starej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac regulowane będą wszystkie studnie i kratki. Na koniec drogowcy wykonają nowe oznakowanie poziome. Na Gajowej pojawią się też elementy spowalniające ruch. Zakres prac nie będzie powodował konieczności zamknięcia ulic.
Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy. Prace po podpisaniu umowy wraz z odbiorami mogą potrwać około 2 miesięcy.  Będą one prowadzone w wakacje, gdy natężenia ruchu są zdecydowanie mniejsze. Premiujemy też oferty zakładające skracanie czasu realizacji robót. Zależy nam również na tym, by firmy zajmujące się remontami wydłużyły okres gwarancji ze standardowych 3 do 5 lat.

Remont na ul. Focha

Dodatkowo zaplanowaliśmy też wymianę nawierzchni na południowych mostach Solidarności w ciągu ul. Focha. Naprawione zostaną tam również dylatacje (specjalne szczeliny pozwalające na prawidłową pracę konstrukcji mostowej).

Więcej zadań

Po wyłonieniu wykonawców pierwszego etapu prac możliwe będzie opracowanie zakresu i zlecenie kolejnych robót. Warto dodać, że w ramach osobnych zadań inwestycyjnych zlecone zostały większe przedsięwzięcia związane m.in. z rozbudową ul. Kujawskiej, Grunwaldzkiej, węzła Szarych Szeregów i przebudową wiaduktu na Armii Krajowej. Są one również połączone z wykonywaniem nowych nawierzchni.

Koordynacja prac

Bydgoszcz w ostatnich latach nadrabia wiele zaległości związanych z budową nowych tras i remontami. Od 2011 roku na remonty przeznaczamy kilkakrotnie więcej środków niż w poprzednich latach. Dzięki temu po Bydgoszczy jeździ się bezpieczniej i wygodniej. Do minimum ograniczyliśmy liczbę kolizji spowodowanych złym stanem nawierzchni. Wykorzystujemy też potężne środki unijne przy przebudowie najważniejszych ulic oraz budowie nowych torowisk. Stąd tak duża liczba remontów. Są one rozkładane na wiele lat, by nie prowadzić ich w jednym czasie. Dobrym przykładem są inwestycje wokół ul. Wojska Polskiego:

  • 2012-13 - przebudowa skrzyżowania z Trasą Uniwersytecką
  • 2013 – przebudowa skrzyżowania z ul. Magnuszewską wraz z budową buspasów w kierunku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego i Magnuszewskiej
  • 2014 – budowa drogi rowerowej od Magnuszewskiej do Trasy Uniwersyteckiej
  • 2015- remont torowiska od targowiska do ul. K.  Baczyńskiego
  • 2016-17- budowa nowego wiaduktu południowego
  • 2017 – remont nawierzchni od Chemicznej do E. Petersona
  • 2018 – przebudowa skrzyżowania z ul. Chemiczną i pętli Kapuściska
  • 2018-19 – rozbudowa węzła Szarych Szeregów
  • 2019-2020 – przebudowa ronda Kujawskiego wraz z ul. Kujawską
  • W kolejnych latach na tej trasie planowane są  modernizacja północnego wiaduktu nad al. Jana Pawła II oraz wiaduktu nad magistralą węglową.