logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Rządowe cięcia ograniczają nasze możliwości
Mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów kontynuujemy nasz Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków. Konieczne było jednak ograniczenie puli środków na konserwatorskie prace przy prywatnych nieruchomościach. W tym roku planujemy też wyremontować kolejne miejskie zabytki.


Do 15 lutego 2021 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków  możemy przeznaczyć tylko pół miliona złotych. Zdecydowana większość tej kwoty trafi w formie dotacji  na prace konserwatorskie w budynkach nienależących do miasta.

- To kwota mniejsza niż w poprzednich latach - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Miasto zostało zmuszone do ograniczenia wydatków ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów oraz drastyczne podwyżki cen energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz innych miejskich budynków. Cieszę się jednak, że w ostatnich latach udało się nam uratować wiele cennych budynków, które przez wiele lat były wyłączone z użytkowania, groziły zawaleniem lub traciły na znaczeniu: Młyny Rothera, gmach Muzeum Okręgowego, Teatr Kameralny, Halę Targową. W nadchodzących latach realizacja tak ambitnego programu przy ograniczonych środkach i inflacji nie byłaby możliwa. Warto podkreślić, że te duże miejskie inwestycje były i są uzupełniane przez właścicieli prywatnych nieruchomości. Bez ich zaangażowania rewitalizacja Salonu Bydgoszczy nigdy nie byłaby kompletna. Za ten wkład chciałbym podziękować.

Do końca marca złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami są między innymi wartość historyczna budynków, ich położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję w drodze uchwały podejmuje Rada Miasta. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom wypiękniało kilkanaście obiektów. Wśród nich znajdują się  między innymi gmach UKW przy placu Kościeleckich,  kamienica przy ul. Świętojańskiej  15 oraz kolejne budynki przy al. Ossolińskich będące niegdyś częścią zabudowań pierwszej wyższej bydgoskiej uczelni. Miejskie dotacje pomagały również w rekonstrukcji oryginalnej stolarki w kilku wiekowych kamienicach.

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Starego Miasta, stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też społeczną radę ds. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. Planowane są kolejne prace związane m.in. z rewitalizacją placów Wolności i Kościeleckich.

W ubiegłym roku zakończyliśmy prace w wielu własnych obiektach zabytkowych m.in. Młynie Rothera, Muzeum Okręgowym, Teatrze Kameralnym.  Kończy się również konserwatorski remont kuczki w Starym Fordonie. W tym roku zależy nam na rozpoczęciu prac przy kolejnych zabytkach należących do miasta. Wspólnie z nowym dzierżawcą kontynuować będziemy rewitalizację hali targowej. Planujemy też zlecić prace poprawiające stan techniczny Starego Kanału Bydgoskiego. Odnowione zostaną elewacje kilku bydgoskich kamienic oraz przedszkola w Opławcu.

Wniosek o dotację do pobrania: TUTAJ