logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoski Klaster Przemysłowy rośnie w siłę
Promocja, edukacja i przede wszystkim współpraca z przedsiębiorcami z całego kraju – Bydgoski Klaster Przemysłowy zrzesza już ponad 100 podmiotów, które łącznie zatrudniają aż 6 tys. pracowników. Bydgoski Klaster jest jedynym w Polsce, który działa w branży narzędziowo –przetwórczej, a o jego sile przekonać się będzie można na przyszłorocznych Targach INNOFORM


Aktualne działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego przedstawiono na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek 22 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. 

Bydgoski Klaster Przemysłowy zrzesza przedsiębiorców z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych. Obecnie w Klastrze zrzeszonych jest 112 Członków z całego kraju, w tym m.in. 76 firm, 8 instytucji otoczenia biznesu oraz 4 jednostki naukowo-badawcze. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze zatrudniają około 6 tysięcy pracowników, a przychody ze sprzedaży wynoszą ponad 2 mld PLN, co niewątpliwie świadczy o sile tej organizacji. 

W październiku 2016 r. Klaster uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), co pozwala na jego jeszcze bardziej dynamiczny rozwój, a Członkom Klastra przysparza dodatkowych korzyści wynikających z przynależności do tej struktury. Obecnie w Polsce funkcjonuje 16 KKK – Bydgoski Klaster Przemysłowy jest jedynym w kraju działającym w branży narzędziowo-przetwórczej. 

Działalność Klastra nakierowana jest w największym stopniu na kooperację i działania wspólne. Mimo tego, iż bardzo często członkami Klastra są firmy konkurencyjne, możliwe jest znalezienie wspólnych celów działania, które podnoszą konkurencyjność firm. 

Aktualnie spośród całej palety działań, duża ich część nakierowana jest na działalność promocyjną, współpracę międzynarodową oraz szeroko rozumianą edukację. 

W ramach promocji międzynarodowej dobrym przykładem współpracy są m.in. wspólne stoiska targowe. Klaster wielokrotnie uczestniczył w targach w takiej właśnie formie - Targi PLASTPOL, Targi EUROMOLD (Niemcy),Targi MOS (Słowenia), Targi IZB (Niemcy) czy Targi ELMIA Subcontracting (Szwecja). Najnowszym przedsięwzięciem w tym zakresie jest organizacja własnych targów branżowych – Targów INNOFORM®, na których również znajduje się wspólne stoisko Klastra. 

Ważnym aspektem działalności Bydgoskiego Klastra Przemysłowego są działanie związane z edukacją. Działania te z jednej strony koncentrują się na promocji szkolnictwa technicznego i branży (wizyty gimnazjalistów/szkół podstawowych w firmach, promocja w przedszkolach, organizacja praktyk 

i staży, Olimpiada Wiedzy Technicznej TECHWIM, stypendia dla najlepszych absolwentów techników, współpraca ze szkołą branżową), a z drugiej na podnoszeniu kwalifikacji już zatrudnionych pracowników (specjalistyczne szkolenia branżowe). Klaster jest również współtwórcą jedynego 

w kraju kierunku dla branży narzędziowo-przetwórczego na uczelni wyższej - Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). 

Targi INNOFORM (12-14 marca 2019 r) 

W Bydgoszczy w dniach 12-14 marca już po raz trzeci odbędą się Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM. 

Przetwórstwo tworzyw polimerowych i produkcja form wtryskowych to jedna z branż polskiego przemysłu, która odnotowuje najwyższą dynamikę, a region kujawsko-pomorski od lat ma w Polsce 

i Europie silną reprezentację przedsiębiorstw z dziedziny wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych. Dlatego też w 2017 roku dzięki ścisłej współpracy pomysłodawcy 

i współorganizatora targów – Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz organizatora wykonawczego – Targów w Krakowie Sp. z o.o. zorganizowano I edycję Tragów, której sukces sprawił, że INNOFORM stały się wydarzeniem cyklicznym. 

Więcej informacji o tegorocznym wydarzeniu znajduje się na stronie www.innform.pl