logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wszystko o zarządzaniu energią – konferencja „CityEnGov Project”w bydgoskim ratuszu
Eksperci z Polski, Węgrzech, Niemiec, Słowenii, Chorwacji i Włoch spotkali się w bydgoskim ratuszu, żeby podzielić się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem energią i polityką energetyczną.


Tempo rozwoju, warunkowane dostępem mediów energetycznych, wymaga od samorządów zaangażowania w proces kształtowania i wdrażania lokalnej polityki energetycznej. Jednym z podstawowych elementów polityki energetycznej stanowi zarządzanie energią. Bardzo ważne w tym przypadku jest jasne wyznaczenie celów, które odnosić się powinny do optymalizacji zużycia paliw i energii oraz ograniczenia ich kosztów. O tych tematach rozmawiali w ratuszu eksperci z Polski i innych krajów Europy.

Bydgoszcz podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie lokalnej polityki energetycznej – nasz miasto od lat konsekwentnie podejmuje działania, które maja przynieść oszczędności zużycia energii i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Powołując przed laty Energetyka Miejskiego, planowało rozszerzać struktury zarządzania energią. Obecnie zaczyna funkcjonować Zespół ds. Zarządzania Energią.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „CitiEnGov”(program Interreg Central Europe 2014-2020). Głównym celem jest harmonizacja danych energetycznych i definiowanie planów energetycznych, utworzenie lub wzmocnienie komórek zarządzania energią w administracji publicznej, przejęcie przez władze miejskie aktywnej roli w kształtowaniu polityki energetycznej, a także stworzenie nowych narzędzi politycznych do ograniczania zmian klimatycznych.

Szczegóły dotyczące projektu na stronie http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/citiengov/