logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

PSZOKi krócej otwarte w Wigilię i Sylwestra
W dniach 24.12 (Wigilia) i 31.12 (Sylwester) br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.


Jakie odpady możemy zawieźć do PSZOK-a?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie bez dodatkowe opłaty możemy przywieźć kłopotliwe śmieci powstające w naszych domach. Są to:

    chemikalia, resztki farb i lakierów
    przeterminowane leki
    odzież i tekstylia
    zużyte baterie i akumulatory
    drewno zawierające substancje niebezpieczne
    plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD
    meble i inne odpady wielkogabarytowe
    odpady budowlane i rozbiórkowe
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
    zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
    płyty CD, DVD
    odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
    metale oraz odpady opakowaniowe z metali
    odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby)
    papier (np. makulatura, gazety, kartony)
    odpady ulegające biodegradacji
    popioły z palenisk domowych.

Odpady przyjmowane są od mieszkańców Bydgoszczy w trzech lokalizacjach:

    ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
    ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.
    ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w PSZOK:

Obowiązują limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 2 dostarczających odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową.
Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej.
Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących.
Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

Warto pamiętać

Przywożąc odpady do PSZOK należy okazać jeden z rachunków dokonywania opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.