logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Informacja na temat I-go etapu postępowania rekrutacyjnegoBydgoszcz przygotowała dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych ok. 7 800 miejsc. We wszystkich liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych oraz prawie wszystkich technikach podwoiliśmy liczbę miejsc dla pierwszoklasistów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 6 892 kandydatów zostało zakwalifikowanych do jednej z wybranych szkół. Natomiast 520 kandydatów nie zostało przydzielonych do żadnej placówki. Czeka na nich ponad 870 wolnych miejsc – 188 w liceach ogólnokształcących, 262 w technikach i 424 w szkołach branżowych.

- W Bydgoszczy  uczniowie mają takie same szanse jak w latach poprzednich. Pozwoliły na to m.in. możliwości lokalowe poszczególnych szkół – mówiła Iwona Waszkiewicz. Od lat też prowadzimy w mieście politykę naborową, która stwarza proporcje między liceami, technikami i szkołami branżowymi. Wszystko po to, by każdy uczeń znalazł dla siebie optymalne miejsce – dodała.

Rekrutacja po szkole podstawowej

Liczba miejsc przygotowanych  – 3959 w tym w:

·                     liceach ogólnokształcących – 1723

·                     technikach – 1690

·                     szkołach branżowych I stopnia – 546

Liczba uczniów  zakwalifikowanych – 3479  w tym do:

·                     liceów ogólnokształcących – 1598

·                     techników – 1537  

·                     szkół branżowych I stopnia – 344

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 300

Liczba wolnych miejsc – 480 w tym w:

·                     liceach ogólnokształcących – 125

·                     technikach – 153

·                     szkołach branżowych I stopnia – 202

m.in. w: liceach: II LO, V LO, XIIILO, XV LO, XXI LO; technikach  - wszystkich  z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego; szkołach branżowych - wszystkich

Rekrutacja po gimnazjum

Liczba miejsc przygotowanych  – 3825 w tym w:

·                     liceach ogólnokształcących – 1665

·                     technikach – 1678

·                     szkołach branżowych I stopnia – 482

Liczba uczniów    zakwalifikowanych – 3431  w tym do:

·                     liceów ogólnokształcących – 1602

·                     techników – 1569  

·                     szkół branżowych I stopnia – 260

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 220

Liczba wolnych miejsc – 394 w tym w:

·                     liceach ogólnokształcących – 63

·                     technikach – 109

·                     szkołach branżowych I stopnia – 222

m.in. w: liceach (XIIILO), technikach - wszystkich  z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego; szkołach branżowych - wszystkich

Działania podjęte przez miasto w celu stworzenia jak największej liczbie uczniów szkół podstawowych szansy zakwalifikowania się już w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do wybranej szkoły:

·                     zwiększenie liczby miejsc w klasie do 34 w niektórych szkołach,

·                     utworzenie dodatkowych oddziałów w:

- IV Liceum Ogólnokształcącym -  klasa biologiczno-chemiczna

- XXI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym 

- Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – technik informatyk

·                     zmiana oferty w niektórych szkołach np. w:

- V Liceum Ogólnokształcącym  utworzenie drugiego oddziału angielsko-niemiecko – rosyjskiego, 

- Technikum Budowlanym - utworzenie drugiego oddziału w zawodzie technik renowacji elementów architektury - architektury wnętrz,

-Technikum Chemicznym – zwiększenie liczby uczniów w oddziale technik grafiki i poligrafiki cyfrowej,

- Technikum Mechaniczne nr 2 – zwiększenie liczby miejsc w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Dla absolwentów gimnazjów zwiększono liczbę miejsc w oddziale do 34 w niektórych szkołach oraz utworzono dodatkowy oddział w zawodzie technik renowacji elementów architektury- architektury wnętrz (Technikum Budowlane).

- Rzeczywista liczba wolnych miejsc może się zwiększyć po potwierdzeniu woli nauki w danej szkole przez zakwalifikowanych kandydatów – dodała Iwona Waszkiewicz. 

Harmonogram

11.07.2019 godz. 12.00 – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11.07.2019 r.  do 15.07.2019 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli:

- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

- przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego;

- przedłożenie w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia stosownego orzeczenia lekarskiego.

16.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Około godz. 14 – 15 – publikacja wolnych miejsc na stronie naborowej

Postępowanie uzupełniające – bez wykorzystania systemu elektronicznego

od 16.07. od godz. 12 do 22.07. do godz. 15  – składanie wniosków  o przyjęcie do klasy I danej szkoły

od 23.07. do 24. 07. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych

25.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

12.08. godz. 12 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 12.08. do 14.08 do godz. 15 – potwierdzenie woli

16.08. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Oferta placówek naborowych dostępna jest na stronie logowania dla Kandydata:

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

 

Informacja dla Kandydatów

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Ważna informacja !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1094) następuje zmiana w:

1.      zarządzeniu Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim w § 1 wprowadza się zmianę w il. 9, która otrzymuje brzmienie:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 19 czerwca 2019 r. (środa)

do 25 czerwca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00

--------------------

 

2.      zarządzeniu Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim w § 1 wprowadza się zmianę w lp. 9, która otrzymuje brzmienie:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 19 czerwca 2019 r. (środa)

do 25 czerwca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00

--------------------

 

 

Oferta kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020