logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikówPracodawcy, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami (zamieszkującymi na terenie miasta Bydgoszcz) mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek składa się w w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Procedura związana z uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakładce: Poradnik interesanta/Oświata/DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO.

https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracownika-mlodocianego/