logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zawiesiłeś działalność gospodarczą – nie płać za wywóz śmieci
Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat trzeba złożyć nową deklarację w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.


W przypadku, gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji.

 Jak zgłosić zmianę, by od kwietnia nie płacić za odbiór odpadów

- Wypełnij deklarację DO-2 – nieruchomość niezamieszkała, (link TUTAJ)
- W punkcie A koniecznie – zaznacz X przy polu: Ustanie obowiązku uiszczania opłaty (od dnia 01.04.2020)
- W punkcie E należy wpisać miesięczna opłata: 0 zł
- Wypełnij pozostałe pozycje deklaracji i podpisz.

Deklarację można przesłać przez platformę E-Puap, tradycyjnie pocztą lub złożyć w skrzynce podawczej do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65.

Wznowienie działalności powinno być zgłoszone w ten sam sposób - przez niezwłoczne złożenie nowej deklaracji.