logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Dorszowa z twardą nawierzchnią
Trwa przetarg na budowę ul. Dorszowej. Inwestycję zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu Inicjatyw Lokalnych „25/75”.


Ulica Dorszowa na osiedlu Osowa Góra liczy około 100 metrów. Obsługuje przede wszystkim zabudowania jednorodzinne położone po obydwu stronach ulicy. Ma charakter drogi bez przejazdu. Zgodnie z opracowanym projektem, powstanie ulica o szerokości 6 metrów. Będzie posiadać obustronny chodnik. Nawierzchnia zostanie wybrukowana betonową kostką. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje. Twardą nawierzchnię zaplanowano na całym odcinku. Na końcu ulicy powstanie plac ułatwiający zawracanie.

Obecnie trwa przetarg na wykonanie prac budowlanych. O wyborze najlepszej oferty zadecyduje cena i gwarancja. Zakończenie wszystkich prac wstępnie planowane jest jeszcze w tym roku.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Program Inicjatyw Lokalnych „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice o mniejszym znaczeniu dla komunikacji, mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Na Osowej Górze w oparciu o ten program zbudowano już kilka ulic, m.in. Lipieniową, Delfinową, Krabową, Certową i Ciernikową. Kolejne zadania są przygotowywane do realizacji.

Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na Osowej Górze dzięki temu programowi w najbliższych latach utwardzone zostanie m.in. ul. Sowia i Platynowa.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Inicjatyw Lokalnych:

•    tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•   mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 220, 221Warto wiedzieć:

Podmioty zainteresowane pracami budowlanym mogą składać oferty do 30 lipca. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie https://dorszowa.joomla.com/