logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Nowe rondo Bernardyńskie w budowie. Raport nr 21
Nowe rondo Bernardyńskie będzie bezpiecznym skrzyżowaniem z czytelną organizacja ruchu. Rozpoczęły się już pierwsze prace przy podbudowach torowisk.


Do tej pory rondo Bernardyńskie należało to miejsc, w których łatwo było o kolizje. Nietypowy przebieg torowiska i owalny kształt wyspy centralnej utrudniały orientację szczególnie kierowcom spoza Bydgoszczy. Obecnie na połączeniu ulic Kujawskiej, Zbożowego Rynku i Bernardyńskiej funkcje tymczasowe małe rondo, które ułatwia prowadzenie rozległych prac budowlanych we wschodniej części komunikacyjnego węzła.

Wyspa z rozjazdami

Nowe rondo Bernardyńskie będzie miało bardziej czytelny kształt. Torowiska prowadzące w kierunku Kujawskiej, Bernardyńskiej i Babiej Wsi znajdą się pomiędzy dwiema jezdniami. Dodatkowo ruchem kierować ma nowoczesna sygnalizacja.

Przejście dla pieszych od strony Zbożowego Rynku zostanie też przybliżone do ronda (obecnie znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Wiatrakową. Wokół ronda dobudowane będą też drogi rowerowe. W ten sposób nowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym stanie się zdecydowanie bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników ruchu: pieszych, rowerzystów i kierowców. Z nowych rozwiązań skorzystają też pasażerowie komunikacji publicznej. Powstaną nowe przystanki autobusowe z zatokami po obu stronach ul. Bernardyńskiej. Perony tramwajowe będą zlokalizowane od strony ul. Bernardyńskiej i Toruńskiej w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami.

Obecnie trwają coraz bardziej zaawansowane prace we wschodniej części ronda, które jest strefą wyłączną z ruchu. Po zrealizowaniu bardzo dużego zakresu robót związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego, realizowane są prace związane z przygotowaniem podbudowy pod torowiska na wyspie centralnej oraz rozjazdy tramwajowe. Warto podkreślić, że wraz z kolejnymi warstwami torowej infrastruktury będzie można obserwować jak nieco podniesie się poziom nowego ronda względem starych dróg.

Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Linia tramwajowa między dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku poniżej poziomu jezdni. To wymaga budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.