logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbiórka przed budową
Trwa rozbiórka starego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej na jezdni wschodniej. Zastąpi go zupełnie nowa konstrukcja, po której będą mogli poruszać się również piesi i rowerzyści. Inwestycja kosztuje 20,4 mln zł.


Obecnie kontynuowane są prace rozbiórkowe. W pierwszej kolejności zdemontowano segment znajdujący się nad ulicą Modrzewiową. Z tego powodu wykonawca prac zamknął przejazd pod wiaduktem w kierunku Leśnego. Objazd wytyczono ulicami Kamienną i Sułkowskiego. Na jezdni przy cmentarzu wprowadzono ruch dwukierunkowy. Trwa demontaż przęsła nad linią kolejową. Jednocześnie wykonawca poza placem budowy przygotowuje stalowe elementy konstrukcji nowego wiaduktu, który będzie miał formę łukową.

Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu pochłoną ponad 20 mln zł. Wstępnie zakończenie podstawowych prac i uzyskanie przejezdności obiektu planowane jest jeszcze w tym roku. Stalowe elementy będą objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję.

Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni i nie spełniał już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i był w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy. W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja projektowa. Obiekt ma też ułatwić dojazd rowerzystów i dojście pieszych do terenów Lasu Gdańskiego. Zakłada się przebudowę przejść wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej oraz wyprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów na drogę przeciwpożarową w Lesie Gdańskim (dawny trakt do Czarnówka). W kolejnych latach planowana jest również przebudowa obiektu po stronie zachodniej.Nowy wiadukt w liczbach:

 

  • Długość wiaduktu: 75m
  • Koszt inwestycji – 20,44 mln zł
  • Gwarancja na korozję – 15 lat