logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekrutacja do szkół - ponad 1 tys. 300 wolnych miejsc
We wtorek (16 lipca) bydgoskie szkoły średnie ogłosiły listę wolnych miejsc. Jest ich w sumie 1 386. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół mogą składać wnioski do 22 lipca w rekrutacji uzupełniającej.


Teraz trwa rekrutacja uzupełniająca. Do poniedziałku, 22 lipca uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do wybranej szkoły (fizycznie, nie internetowo). We wtorek i środę (23-24 lipca) przeprowadzone zostaną jeszcze próby sprawności fizycznej i kompetencji językowych. 

Od 12 do 14 sierpnia jest czas na potwierdzenie woli przez uczniów, a 16 sierpnia zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych do szkół. 

Wykaz wolnych miejsc znajduje się na stronie naborowej: 

bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat 

dla absolwentów po szkole podstawowej: bydgoszcz-posp.edu.com.pl/kandydat/app/ 

dla absolwentów po gimnazjum: bydgoszcz-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/ 

Nabór do szkół w liczbach: 

 • Liczba przygotowanych przez Miasto miejsc:  7784
 • Kandydaci zakwalifikowani  do postępowania rekrutacyjnego– 6910
 • We wtorek (16 lipca) zostały opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do wybranej przez kandydata szkoly- 6398
 • Liczba wolnych miejsc – 1386 ( w tym dla absolwentów gimnazjum 655 i absolwentów szkół podstawowych 731)
 • Od 16 lipca do 22 lipca prowadzony jest nabór uzupełniający, w którym można składać wnioski do szkół, w których są wolne miejsca.

Harmonogram

 • 11.07.2019 godz. 12 – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 11.07.2019 r.  do 15.07.2019 r. godz. 15 – potwierdzenie woli:

a/ przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

b/ przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego;

c/ przedłożenie w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia stosownego orzeczenia lekarskiego.

 • 16.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Około godz. 14 – 15 – publikacja wolnych miejsc na stronie naborowej

Postępowanie uzupełniające – bez wykorzystania systemu elektronicznego

 • od 16.07. od godz. 12 do 22.07. do godz. 15  – składanie wniosków  o przyjęcie do klasy I danej szkoły, w której są wolne miejsca
 • od 23.07. do 24. 07. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych
 • 25.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych
 • 12.08. godz. 12 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 12.08. do 14.08 do godz. 15 – potwierdzenie woli
 • 16.08. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych