logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Rusztowania przy spichrzach
Rozpoczyna się remont północnych ścian dwóch budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej (środkowego i od strony Rybiego Rynku). Wykorzystamy na ten cel pozyskane wsparcie unijne.


Prace będą prowadzone przy konserwacji tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca po północnej stronie obiektów (od strony Brdy). Program prac konserwatorskich powstał przed dwoma laty. Wówczas dokonano szczegółowych badań materiałów, z których zbudowano spichrza.

Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku. Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta. Ich remont pochłonie ponad 300 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć:

Miasto finansuje  obecnie również szereg dużych inwestycji związanych z rewitalizacją najcenniejszych historycznych budowli o charakterze użyteczności publicznej (m.in. Młyny Rothera, dawny Teatr Kameralny oraz budynek Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej). Jednocześnie, co roku wspieramy też w remontach właścicieli prywatnych nieruchomości. W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie trafią do właścicieli 17 nieruchomości.