logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Konserwatorskie prace przy murach
Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace konserwatorskie przy reliktach murów średniowiecznych w rejonie ul. Pod Blankami i Nowego Rynku. Prowadzimy je dzięki pozyskaniu unijnej dotacji.


Ceglane mury były częścią  zespołu  średniowiecznych obwarowań Bydgoszczy, budowanych od początku XV wieku. W późniejszych wiekach zostały zniszczone i w większości rozebrane w XIX wieku ustępując często miejsca nowym budynkom. Do czasów obecnych zachowały się trzy niewielkie fragmenty murów. To zaledwie niewielka część konstrukcji jaka otaczała od strony południowej Stare Miasto. O ich lokalizacji  przypominają między innymi nazwy ulic: Pod Blankami oraz Podwale. Prace przy ich renowacji kosztują 100 tysięcy złotych.Najstarsze pozostałości muru o długości około 26 metrów znajdują się w rejonie ulicy Pod Blankami 4-6. Widoczne jest tam tylko zewnętrzne lico muru od strony fosy, ponieważ wykorzystano go jako ścianę nośną budynku wzniesionego przed dwudziestoma laty. W ciągu tym zachowała się też mała cylindryczna baszta. Kolejny fragment muru o długości około 33 metrów znajduje się w rejonie posesji przy ul. Pod Blankami 8. Trzeci odcinek murów zachował się w rejonie parkingu wielopoziomowego przy ulicy Pod Blankami. Jest on najdłuższy i najlepiej zachowany. Liczy około 42 metrów. Konstrukcja ta nosi jednak ślady wielu późniejszych remontów i współczesnych rekonstrukcji. Do muru dostawione są między innymi trzy przypory.

Warto wiedzieć:

Miasto finansuje  obecnie również szereg dużych inwestycji związanych z rewitalizacją najcenniejszych historycznych budowli o charakterze użyteczności publicznej (m.in. Młyny Rothera, dawny Teatr Kameralny oraz budynek Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej). Jednocześnie, co roku wspieramy też w remontach właścicieli prywatnych nieruchomości. W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie trafią do właścicieli 17 nieruchomości.