logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczna zieleń – przycinamy i sadzimy
Tereny zieleni miejskiej muszą podlegać regularnym zabiegom pielęgnacyjnym, do których należą m.in. cięcia w koronach drzew i usuwanie suchych i obumarłych gałęzi i drzew. Drzewa w złym stanie fitosanitarnym wymagają niekiedy bardziej radykalnych działań. Zawsze podejmujemy je po dogłębnej analizie i tylko jeśli stan drzewa nie pozostawia wątpliwości. Już na etapie wyboru drzew, które dopiero zasadzimy myślimy o ich statyce i odporności na miejskie warunki.


Tereny zieleni miejskiej podlegają regularnym zabiegom pielęgnacyjnym, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Do tych zabiegów należą również cięcia w koronach drzewa. Niekiedy, z uwagi na zły stan drzewa, konieczna jest jego wycinka. Takie decyzje zawsze zapadają po szczegółowych analizach i tylko wtedy, jeśli stan drzewa nie pozostawia wątpliwości co do takiej konieczności. W tym miesiącu w parku Jana Kochanowskiego, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego usunięty został kasztanowiec czerwony. Drzewo w 2021roku objęte zostało ekspertyzą określającą jego stan sanitarny. Na podstawie wyników analizy statyki drzewa, uwzględniając wyniki badań tomografem akustycznym i oceniając realnie wszystkie czynniki zewnętrzne, drzewo trzeba było pilnie usunąć. Kasztanowiec był w bardzo złym stanie -  słaby stan pnia (od 73% do 81% obwodu pnia drzewa uległo rozkładowi). W ocenie ekspertów drzewo było realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Z końcem marca wykonane zostały cięcia korony wierzby białej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej. Prace były niezbędne z uwagi na zły stan fitosanitarny drzewa i bardzo duże prawdopodobieństwo rozłamania się jego konarów. Zaobserwowaliśmy znaczne wypróchnienie pnia i głównych konarów drzewa oraz oznaki występowania chorób grzybowych. Z uwagi na fakt, iż drzewo to rośnie w sąsiedztwie budynku objętego ochroną konserwatorską oraz bezpośrednio przy drodze publicznej, w celu zachowania bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców oraz mienia, konieczne było wykonanie cięć znacznie redukujących jego koronę. Cięcia pielęgnacyjne będą jeszcze kontynuowane przy innych drzewach.

Zielona Bydgoszcz

W Bydgoszczy znajduje się ok. 153 obiekty o charakterze parkowej i 375 obiektów zieleni przyulicznej, a cała miejska zieleń zajmuje 1.018,21 ha. Wszystkie te tereny są regularnie oczyszczane i koszone. W naszym mieście znajduje się także największy w Polsce park – to LPKiW Myślęcinek. W tym roku na utrzymanie ww. obiektów (poza Myślęcinkiem) zieleni zarezerwowano w budżecie ponad 8 mln zł. Te pieniądze co roku są przeznaczane na prawidłowe utrzymywanie tych terenów– sprzątanie, koszenie, prace agrotechniczne, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców. Część starych pni wykorzystujemy w trakcie rewitalizacji terenów zielonych pozostawiając je w bezpiecznej pozycji , ponieważ stają się domem dla wielu zagrożonych gatunków ptaków, owadów, nietoperzy i grzybów.

Kolejne 1000  drzew przy ulicach

Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe łączymy z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów. W tym roku szpalery drzew ozdobią między innymi ulice Chemiczną, Smukalską i Jeździecką. Zieloną rewolucję przejdą tereny w Starym Fordonie i obszar przy budowanych mostach nad Brdą. Na zielone inwestycje miasto w tegorocznym budżecie zabezpieczyło około 50 mln zł. Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzonych jest przy okazji dużych inwestycji drogowych. Tylko wzdłuż bydgoskich ulic dosadzonych w tym roku dosadzonych zostanie około 1000 drzew i krzewów. Podczas doboru gatunków uwzględniamy odporność na trudne miejskie  warunki oraz dobrą statykę drzew (w pasach drogowych unika się między innymi klonów srebrzystych, topoli, wierzb). 

Więcej o inwestycjach w zieleń w 2023 roku TUTAJ.