logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bardzo Młoda Kultura 2019 –rusza konkurs wniosków
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych. Wnioski można składać do 10 sierpnia.


Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej? Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?

Zgłoś się po mikrodotację – Miejskie Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie” , w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

W ramach zadania MCK przyznaje granty do 5 tys. zł. Przyznane granty mogą być przeznaczone na organizację m. in. warsztatów, projekcji, inscenizacji, plenerów malarskich, koncertów, wystaw, wydarzeń z dziedzin tj. taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

Nabór wniosków trwa do 10 sierpnia.

Regulamin oraz druki wniosków TUTAJ

Warto wiedzieć: 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zostało beneficjentem programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in.: kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych, partycypacyjnych oraz komunikacyjnych.